Πρωτόκολλο Λειτουργίας


 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 22/2/2022 - 1/3/2022


Εκθέτες – συνεργάτες – κατασκευαστές (εργαζόμενοι)

 • Η είσοδος στο Εκθεσιακό Kέντρο METROPOLITAN EXPO (γραφεία και περίπτερα), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του Green Pass* για κατηγορίες εμβολιασμένων ή νοσησάντων.
  (* Green Pass νοείται, είτε (1) η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το (2) Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό νόσησης ή ανάρρωσης COVID-19).
 • Οι μη εμβολιασμένοι εκθέτες - εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο Rapid test ή PCR. Συγκεκριμένα, για την είσοδό τους στην AIJS το διάστημα από 22/2 έως 1/3 υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο με ταυτόχρονη υποχρέωση επίδειξης της βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος από το www.gov.gr, ως εξής: 

  -rapid test εντός 48 ωρών πριν από την έλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο
  ή

  -PCR εντός 72 ωρών πριν από την έλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο
   

 • Οι προσερχόμενοι στο Εκθεσιακό Κέντρο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο εκθεσιακό κέντρο.
 • Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 Τεύχος Β’).
 • Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού, σημεία αντισηψίας και απολύμανσης, τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων, ενώ θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης ατόμων. Σημ. Όλα τα ανωτέρω, ισχύουν και για όλους τους συνεργάτες (οδηγούς και συνοδούς) των εκθετών, κατασκευαστών, μεταφορέων, ταχυμεταφορέων, εστιατόρων, catering, επιγραφοποιών, καλλωπιστών κ.λ.π.

Επισκέπτες / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 25-28/2/2022

 • Η είσοδος στο Εκθεσιακό Kέντρο METROPOLITAN EXPO (γραφεία και περίπτερα), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του Green Pass* για κατηγορίες εμβολιασμένων ή νοσησάντων.
  (*Green Pass νοείται, είτε η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19).
 • Οι επισκέπτες της AIJS θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο εκθεσιακό κέντρο.
 • Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Διεξαγωγή Εκδηλώσεων

 • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της AIJS δεν επιτρέπονται χορευτικές εκδηλώσεις, δεξιώσεις, γεύματα και κοκτέιλ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 • Εξαιρείται η τροφοδοσία στους εκθετήριους χώρους για τη σίτιση των εργαζόμενων ή την προσφορά συσκευασμένων κερασμάτων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
 • Επίσης, για κάθε είδους εκδήλωση εγκαινίων, παρουσιάσεων, συνεντεύξεων τύπου κ.λ.π., δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων προσκεκλημένων. Για κάθε τέτοιου είδους εκδήλωση θα πρέπει να ενημερώνεται ο οργανωτής και θα αφορά μόνο σε καθήμενους, τηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου από καρέκλα σε καρέκλα, βάσει του πρωτόκολλου οργάνωσης εκδηλώσεων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ AIJS 2022

 • Όπου στο παρόν πρωτόκολλο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19.
 • Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.
 • Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
 • Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως  ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν.

Βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ